Menu Đóng

Showing 1–16 of 20 results

 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 250/ 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300 / tùy chọn
  – Kích thước bàn, chân làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – KT: 1500x750x850/950
  – Vật liệu: mặt bàn và chậu rửa làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0
  – Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8
  – Thành cao 100mm
  – Mặt bàn dài 300mm
  – Có chân điều chỉnh cao, thấp
  – Chậu rửa 500x500x300
  – Kèm 2 bộ thoát nước đáy chậu và 2 vòi cấp nước

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – KT: 1200 x 750 x 800/100 mm
  – Kích thước hố chậu 500 x 500 x 300 mm
  – Chất liệu: inox 304 hoặc 201 tùy chọn.
  – Chân ống D38 tăng chỉnh chiều cao.

   

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – KT: 1500x750x850/950
  – Vật liệu: mặt bàn và chậu rửa làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0
  – Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8
  – Thành cao 100mm
  – Mặt bàn dài 300mm
  – Có chân điều chỉnh cao, thấp
  – Chậu rửa 500x500x300
  – Kèm 2 bộ thoát nước đáy chậu và 2 vòi cấp nước

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – KT: 700x500x300mm hoặc 900x750x800/100
  – Vật liệu: inox 201 nhập ngoại, dày 1,2mm.
  – Chân ống D38 tăng chỉnh chiều cao.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – KT: 1200 x 750 x 800/100 mm
  – Kích thước hố chậu 500 x 500 x 300 mm
  – Vật liệu: inox 201 hoặc 201 nhập ngoại, dày 1,2mm.
  – Chân ống D38 tăng chỉnh chiều cao.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – KT: 1200 x 750 x 800/100 mm
  – Kích thước hố chậu 500 x 500 x 300 mm
  – Vật liệu: inox 304 hoặc 201 nhập ngoại, dày 1,2mm.
  – Hàn bằng khí argon inox
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng

   

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

   

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước Bàn chậu : 1800x750x800/900mm
  – Kích thước Chậu rửa: 500x500x300mm
  – Vật liệu: 100% Inox. Mặt bàn và chậu rửa công nghiệp làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0
  – Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8
  – Có chân điều chỉnh cao, thấp

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

   

   

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

   

  Quick View
 • Được xếp hạng 5.00 5 sao

  Thông số kĩ thuật
  – Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 250 / 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300
  – Số hố chậu: 02
  – Kích thước bàn làm theo yêu cầu
  – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu
  – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng
  – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

  Quick View
X